Oferta

Praca zdalna 2023. Zagadnienia praktyczne

Termin szkolenia: 23.10.2023, godz. 9.00- 11.00

Forma szkolenia: Online

Cena szkolenia: 246 zł brutto

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w Kodeksie Pracy uchwalonymi w 2023 roku w zakresie pracy zdalnej. Szkolenie porusza problemy praktyczne, które pojawiają się we wprowadzaniu pracy zdalnej. A także zawiera propozycje ich rozwiązania. W programie ujęte są najnowsze stanowiska MPiPS, PIP i ZUS.  Uczestnicy otrzymają gotowe wzory dokumentów oraz przykładowe kalkulacje związane z kosztami pracy zdalnej.

Zmiany w prawie pracy  2023/2024

Termin szkolenia: wkrótce 🙂

Forma szkolenia: Online / Stacjonarne

Cena szkolenia:

Celem szkolenia będzie przekrojowe omówienie wprowadzonych w 2023 roku zmian w prawie pracy, wraz z analizami problemów które pojawiły się podczas stosowania nowych przepisów. Omówione zostaną również zmiany, które czekają działy kadrowo płacowe z początkiem 2024 roku.